Dobrovoľnícke pozície

Registrácia

- Registrácia bude spustená 1.4.2019 - 06.05.2018. Po tomto termíne už nebude možné sa registrovať. Tento dátum je taktiež kľúčový pre zaplatenie zálohy za lístok, po tomto termíne už nebude možné zaplatiť zálohu a teda sa zúčastniť dobrovoľníckej práce. 

Strava a ubytovanie 

• Separátori majú zabezpečený priestor na stanovanie (Comenius Camp), treba si priniesť vlastný stan, karimatku, spacák. 

• Stravu vám zabezpečujeme 2x denne (štvrtok, piatok, sobota) – 1x teplé jedlo (polievka + hlavné jedlo) + 1x bageta/deň. Zabezpečujeme aj pitný režim: minerálky + možnosť doplniť si pitnú vodu do fľaše.

Záloha a plat

• Separátor zaplatí pri registrácii platobnou kartou zálohu vo výške 90 €. Platí sa priamo platobnou kartou cez platobnú bránu – všetky inštrukcie sú priamo v systéme pri registrácii. Po zaplatení zálohy Ti príde potvrdzovací e-mail (do niekoľkých minút).Záloha bude vrátená najneskôr 10 dní po skončení festivalu priamo na účet, nie však v prípade, ak hrubo porušil nariadenia – alkohol v službe, nenastúpenie do služby...,

Zákazy

• Je prísny zákaz pitia alkoholu či užívania iných omamných látok.

Pohoda Separátor : (120miest)

Pohoda Separátor je súčasťou tímu dobrovoľníkov na Pohode. Pracuje v separačných – zberných miestach, kde aktívne komunikuje s ľuďmi o tom, ako správne triediť odpad a tým ho meniť na zbernú surovinu. Na separačnom mieste sa zbierajú materiály ako hliník, papier, bio odpad a viaceré druhy plastov. Separátori manipulujú s nádobami a vreciami s vytriedenými surovinami a pripravujú ich na zvoz. Vďaka Separátorom festival vyprodukuje menej odpadu a viac druhotných surovín, časť z nich spracuje festival priamo na mieste (kompostovanie, výroba festivalových klipov z vytriedených vrchnákov, ...). Zberné miesta sú unikátnym riešením festivalu Pohoda, aj vďaka nim festival získal A Greener Festival Award za ročník 2018.

Práca:  24 pracovných hodín za festival. Zvyšný čas má voľno na oddych, zábavu a pod. Pracuje na smeny, nie je možné odpracovať si jednu 20-hodinovú smenu.
Príchod: streda, 10 júl
Odchod: nedeľa, 14 júl 

Pracovná náplň a školenia

• Separátor je na smene vždy vo dvojici na dopredu určenom zbernom stanovisku. Účastníci festivalu majú možnosť na tomto zbernom stanovisku odovzdať svoj odpad. Separátor je v roli radcu, ktorí poskytuje účastníkom pomoc, do ktorej nádoby môžu odpad vhodiť-separovať.  Zberné stanoviská budú zastrešené.

•  Fyzická práca separátora  je minimálna. Nemusíš sa báť, že by si musel odpadky odnášať alebo narábať s nimi, nato budú iní, špeciálne určení pracovníci. Ľudia majú možnosť priniesť odpad a za asistencie separátorov ho vyhodiť do vhodných nádob. Nádoby sú rôzne na rôzny druh odpadu. V prípade, že je nádoba plná, riešia to spôsobom, podľa typu nádoby a odpadu. V prípade Zmesi a Bio, ktoré budú vo vreciach, zaviažu plné vrece na nasadia prázdne. plné odložia za pagodu, odkiaľ budú v pravidelných intervaloch vynášané, v prípade akútneho preplnenia budú mať kontakt na správnych ľudí z celého systému. Separátori predovšetkým dohliadajú na správne odloženie odpadu a komunikujú s ľuďmi.

• Edukáciu o separovaní aj so školením o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci dostanú separátori pred začatím festivalu. Je povinné sa ich zúčastniť

Pohoda Separátor – tereňák (30miest)

Pohoda Separátor je súčasťou tímu dobrovoľníkov na Pohode. Tereňák sa pohybuje v gastro zónach,  kde aktívne komunikuje s ľuďmi o tom, ako správne triediť odpad a tým umožniť jeho zhodnotenie na zbernú surovinu. Vysvetľuje ideu Zberných miest, motivuje návštevníkov, aby ich používali a tým zanechali gastrozóny bez nepríjemných zbytkov jedál. Dbá na čistotu stolovania v gastro zónach, aktívne triedi odpad, sleduje zaplnenosť nádob či vriec na odpad, po naplnení ich odnáša do Zberných miest a nahradí ich prázdnymi. Vďaka Separátorom (vrátane tých v teréne) festival vyprodukuje menej odpadu a viac druhotných surovín, časť z nich spracuje festival priamo na mieste (kompostovanie, výroba festivalových klipov z vytriedených vrchnákov, ...). Zberné miesta sú unikátnym riešením festivalu Pohoda, aj vďaka nim festival získal A Greener Festival Award za ročník 2018.

Príchod: streda, 10 júl
Odchod: nedeľa, 14 júl 

Ubytovanie:  vo vlastných stanoch v Pohoda dobrovoľníckom kempe s vyčlenenými sprchami a toaletami
Bonusy: vstup na festival, spoznanie zázemia festivalu, vytvorenie komunity ktorá zvyšuje kvalitu festivalu, 2x separátorské tričko a šiltovka

Pozícia Camp Service: (120miest)

 Dobrovolník na pozícii Camp service je súčasťou tímu dobrovoľníkov na Pohode.  Je zodpovedný za zachovanie vymedzených sektorov, resp. za zachovanie priechodnosti koridorov medzi sektormi. Dohliada na čistotu v kempe, sleduje, či sa nedejú nebezpečné veci (otvorený oheň, vykrádanie stanov), v prípade akýchkoľvek problémov kontaktuje Camp manažéra, resp. pracovníkov security. Distribuuje plastové vrecia pre každý stan, zbiera prípadne nájdené sklenené fľaše. Okrem toho podáva informácie o festivale, o úschovniach, je dôležitou kontaktnou osobou návštevníka a festivalu. Dobrovolníci na pozicii Camp Service pracujú 95% času vo dvojiciach.

Práca:  24 pracovných hodín za festival. 

Príchod: streda, 10 júl
odchod: nedeľa, 14 júl

Ubytovanie:  vo vlastných stanoch v Pohoda dobrovoľníckom kempe s vyčlenenými sprchami a toaletami
Bonusy: vstup na festival, spoznanie zázemia festivalu, vytvorenie komunity ktorá zvyšuje kvalitu festivalu, 2x Pohoda Camp tričko a šiltovka 

Pre viac informácii pozri ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (otázky priebežne dopĺňame).