Dobrovoľnícke pozície

Pre festival Pohoda 2022 je otvorená pozícia Pohoda separátor - zberné miesto.

Pohoda Separátor je súčasťou tímu dobrovoľníkov na Pohode. Pracuje v separačných – zberných miestach, kde aktívne komunikuje s ľuďmi o tom, ako správne triediť odpad a tým ho meniť na zbernú surovinu. Na separačnom mieste sa zbierajú materiály ako hliník, papier, bio odpad a viaceré druhy plastov. Separátori manipulujú s nádobami a vrecami s vytriedenými surovinami a pripravujú ich na zvoz. 

Vďaka Separátorom festival vyprodukuje menej odpadu a viac druhotných surovín, časť z nich spracuje festival priamo na mieste (kompostovanie, výroba festivalových klipov z vytriedených vrchnákov, ...). Zberné miesta sú unikátnym riešením festivalu Pohoda, aj vďaka nim festival získal A Greener Festival Award za ročník 2018.

Separátor je na smene vždy vo dvojici na dopredu určenom zbernom stanovisku. Účastníci festivalu majú možnosť na tomto zbernom stanovisku odovzdať svoj odpad. Separátor je v roli radcu, ktorí poskytuje účastníkom pomoc, do ktorej nádoby môžu odpad vhodiť-separovať.  Zberné stanoviská budú zastrešené.

Fyzická práca separátora  je minimálna. Nemusíš sa báť, že by si musel odpadky odnášať alebo narábať s nimi, nato budú iní, špeciálne určení pracovníci. Ľudia majú možnosť priniesť odpad a za asistencie separátorov ho vyhodiť do vhodných nádob. Nádoby sú rôzne na rôzny druh odpadu. V prípade, že je nádoba plná, riešia to spôsobom, podľa typu nádoby a odpadu. V prípade Zmesi a Bio, ktoré budú vo vreciach, zaviažu plné vrece na nasadia prázdne. plné odložia za pagodu, odkiaľ budú v pravidelných intervaloch vynášané, v prípade akútneho preplnenia budú mať kontakt na správnych ľudí z celého systému. Separátori predovšetkým dohliadajú na správne odloženie odpadu a komunikujú s ľuďmi.

Edukáciu o separovaní aj so školením o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci dostanú separátori pred začatím festivalu. Je povinné sa ich zúčastniť.

Rozsah práce:  24 pracovných hodín za festival, rozdelených spravidla do troch zmien. Zvyšný čas má voľno na oddych, zábavu a pod. Pracuje na 3 smeny.

Príchod: streda, 6 júl poobede

Odchod: nedeľa, 10 júl na obed

Registrácia

Registrácia prebehne od 7.3.2022 - 24.6.2022 . Po tomto termíne už nebude možné sa registrovať. Registrácia je platná až po zaplatení zálohy, preto ju odporúčame zaplatiť hneď.

Záloha

ECOmenius dobrovoľník zaplatí pri registrácii platobnou kartou zálohu vo výške 109 € (cena vstupenky na festival). Platí sa priamo platobnou kartou cez platobnú bránu – všetky inštrukcie sú priamo v systéme pri registrácii. Po zaplatení zálohy Ti príde potvrdzovací e-mail (do niekoľkých minút). Záloha bude vrátená najneskôr 10 dní po skončení festivalu priamo na účet. Záloha nebude vrátená jedine v prípade, že dobrovoľník sa dopustil závažného porušenia pracovných podmienok - alkohol v službe, nenastúpenie do služby.

Dobrovoľník dostane dve tričká ECOmenius 2022 a šiltovku.

Strava a ubytovanie 

Zabezpečený priestor na stanovanie (Comenius Camp), treba si priniesť vlastný stan, karimatku, spacák. 

2x denne (štvrtok, piatok, sobota) – 1x teplé jedlo (polievka + hlavné jedlo) + 1x bageta/deň. Zabezpečujeme aj pitný režim: minerálky + možnosť doplniť si pitnú vodu do fľaše.

Zákazy

Počas pracovnej doby je prísny zákaz pitia alkoholu či užívania iných omamných látok. Treba si dávať pozor aj na “zvyškový alkohol”. V prípade zistenia požitia alkoholu resp. zostatkového alkoholu bude dobrovoľník nekompromisne vylúčený z pracovného tímu, páska mu bude odobratá a bude vyvedený z areálu. V tomto prípade nemá dobrovoľník nárok na vrátenie zálohy.

 

Pre viac informácii pozri ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (otázky priebežne dopĺňame).