Dobrovoľnícke pozície

(Vysvetlivka: Informácie ktoré sú prečiarknuté platili štandardne pre plnú verziu festivalu a tento rok sú ešte v procese rozhodovania)

Registrácia

- Registrácia prebehne od 26.4.2021 - 4.7.2021 . Po tomto termíne už nebude možné sa registrovať. Zálohu je potrebné zaplatiť okamžite po registrácií - po zaplatení zálohy si môžete zvoliť aj viac dní, na ktoré prídete.

Strava a ubytovanie 

• Zabezpečený priestor na stanovanie (Comenius Camp), treba si priniesť vlastný stan, karimatku, spacák. 

• 2x denne (štvrtok, piatok, sobota) – 1x teplé jedlo (polievka + hlavné jedlo) + 1x bageta/deň. Zabezpečujeme aj pitný režim: minerálky + možnosť doplniť si pitnú vodu do fľaše.

Záloha a plat

• ECOmenius dobrovoľník zaplatí pri registrácii platobnou kartou zálohu vo výške 69 €. Platí sa priamo platobnou kartou cez platobnú bránu – všetky inštrukcie sú priamo v systéme pri registrácii. Po zaplatení zálohy Ti príde potvrdzovací e-mail (do niekoľkých minút). Záloha bude vrátená najneskôr 10 dní po skončení festivalu priamo na účet, nie však v prípade, ak hrubo porušil nariadenia – alkohol v službe, nenastúpenie do služby...,

Zákazy

• Je prísny zákaz pitia alkoholu či užívania iných omamných látok.

Pohoda Separátor : (30 miest)

Pohoda Separátor je súčasťou tímu dobrovoľníkov na Pohode. Pracuje v separačných – zberných miestach, kde aktívne komunikuje s ľuďmi o tom, ako správne triediť odpad a tým ho meniť na zbernú surovinu. Na separačnom mieste sa zbierajú materiály ako hliník, papier, bio odpad a viaceré druhy plastov. Separátori manipulujú s nádobami a vreciami s vytriedenými surovinami a pripravujú ich na zvoz. Vďaka Separátorom festival vyprodukuje menej odpadu a viac druhotných surovín, časť z nich spracuje festival priamo na mieste (kompostovanie, výroba festivalových klipov z vytriedených vrchnákov, ...). Zberné miesta sú unikátnym riešením festivalu Pohoda, aj vďaka nim festival získal A Greener Festival Award za ročník 2018.

Práca:  8 pracovných hodín za festival. Zvyšný čas má voľno na oddych, zábavu a pod. Pracuje na 2 smeny.


Príchod: streda, 7 júl poobede - ráno v konkrétny festivalový deň
Odchod: nedeľa, 11 júl na obed ráno na ďalší deň po ukončení jednodňového festivalu

Pracovná náplň a školenia

• Separátor je na smene vždy vo dvojici na dopredu určenom zbernom stanovisku. Účastníci festivalu majú možnosť na tomto zbernom stanovisku odovzdať svoj odpad. Separátor je v roli radcu, ktorí poskytuje účastníkom pomoc, do ktorej nádoby môžu odpad vhodiť-separovať.  Zberné stanoviská budú zastrešené.

•  Fyzická práca separátora  je minimálna. Nemusíš sa báť, že by si musel odpadky odnášať alebo narábať s nimi, nato budú iní, špeciálne určení pracovníci. Ľudia majú možnosť priniesť odpad a za asistencie separátorov ho vyhodiť do vhodných nádob. Nádoby sú rôzne na rôzny druh odpadu. V prípade, že je nádoba plná, riešia to spôsobom, podľa typu nádoby a odpadu. V prípade Zmesi a Bio, ktoré budú vo vreciach, zaviažu plné vrece na nasadia prázdne. plné odložia za pagodu, odkiaľ budú v pravidelných intervaloch vynášané, v prípade akútneho preplnenia budú mať kontakt na správnych ľudí z celého systému. Separátori predovšetkým dohliadajú na správne odloženie odpadu a komunikujú s ľuďmi.

• Edukáciu o separovaní aj so školením o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci dostanú separátori pred začatím festivalu. Je povinné sa ich zúčastniť

Pohoda Separátor – tereňák (30miest)

Pohoda Separátor je súčasťou tímu dobrovoľníkov na Pohode. Tereňák sa pohybuje v gastro zónach,  kde aktívne komunikuje s ľuďmi o tom, ako správne triediť odpad a tým umožniť jeho zhodnotenie na zbernú surovinu. Vysvetľuje ideu Zberných miest, motivuje návštevníkov, aby ich používali a tým zanechali gastrozóny bez nepríjemných zbytkov jedál. Dbá na čistotu stolovania v gastro zónach, aktívne triedi odpad, sleduje zaplnenosť nádob či vriec na odpad, po naplnení ich odnáša do Zberných miest a nahradí ich prázdnymi.

/// (Vďaka Separátorom (vrátane tých v teréne) festival vyprodukuje menej odpadu a viac druhotných surovín, časť z nich spracuje festival priamo na mieste (kompostovanie, výroba festivalových klipov z vytriedených vrchnákov, ...). Zberné miesta sú unikátnym riešením festivalu Pohoda, aj vďaka nim festival získal A Greener Festival Award za ročník 2018.) /// 

Príchod: streda, 7 júl poobede
Odchod: nedeľa, 11 júl na obed

Ubytovanie:  vo vlastných stanoch v Pohoda dobrovoľníckom kempe s vyčlenenými sprchami a toaletami
Bonusy: vstup na festival, spoznanie zázemia festivalu, vytvorenie komunity ktorá zvyšuje kvalitu festivalu, 2x separátorské tričko a šiltovka

Pozícia Camp  Site- Service: (60 miest)

 Dobrovolník na pozícii Site service je súčasťou tímu dobrovoľníkov na Pohode.  Je zodpovedný za zachovanie vymedzených sektorov, resp. za zachovanie priechodnosti koridorov medzi sektormi. Kontroluje či sú stany účastníkov festivalu vo vnútri sektorov a nepresahujú do bezpečnostných koridorov medzi jednotlivými sektormi. Dohliada na čistotu v kempe, sleduje, či sa nedejú nebezpečné veci (otvorený oheň, vykrádanie stanov), v prípade akýchkoľvek problémov kontaktuje Camp manažéra, resp. pracovníkov security. Distribuuje plastové vrecia pre každý stan, zbiera prípadne nájdené sklenené fľaše, kontrolujú funkčnosť a čistotu protipožiarnych staníc. Okrem toho podáva informácie o festivale, o úschovniach, je dôležitou kontaktnou osobou návštevníka a festivalu. Dobrovolníci na pozicii Camp Service pracujú 95% času vo dvojiciach. 

Práca:  8 pracovných hodín za festival. 

Príchod: streda, 7 júl poobede - ráno v konkrétny festivalový deň
Odchod: nedeľa, 11 júl na obed ráno na ďalší deň po ukončení jednodňového festivalu


Ubytovanie:  vo vlastných stanoch v Pohoda dobrovoľníckom kempe s vyčlenenými sprchami a toaletami
Bonusy: vstup na festival, spoznanie zázemia festivalu, vytvorenie komunity ktorá zvyšuje kvalitu festivalu, 2x separátorské tričko a šiltovka

Pre viac informácii pozri ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (otázky priebežne dopĺňame).