Ahoj separátor/rka

1) Na čo slúži tento web?

- Festival Pohoda už niekoľko rokov vyhráva rôzne prestížne ocenenia v oblasti ekologických a udržateľných podujatí!
- V roku 2019 v spolupráci s Univerzitou Komenského pripravujeme tím cca 200 dobrovoľníkov, ktorý sa na Pohode 2019 bude starať o separáciu odpadu na dobrovoľníckych pozíciach. 
- Tento web slúži na registráciu a informácie pre separátorov- dobrovoľníkov. Skrze tento web sa dá tiež prihlásiť na pozíciu camp servisáka. 

2) Mám záujem sa registrovať ako separátor-dobrovoľník/čka alebo camp servisák na Pohodu 2019.

- Najskôr si prosím prejdi všetky body vľavo v lište. Následne klikni vpravo hore na tlačítko Registrácia.
- Registrácia bude spustená 1.4.2019 - 06.05.2018. Po tomto termíne už nebude možné sa registrovať.

3) Chcem ísť na Pohodu 2019 ako dobrovoľník, ale nie ako separátor alebo camp servisák

- V takom prípade si môžeš vybrať z množstva ďalších dobrovoľníckych pozícií na spriaznenom webe https://volunteers.pohodafestival.sk/

Takto sme sa mali v roku 2018 :)

 

 

4) KREDITY

Najprv všeobecný úvod

Projekt je súčasťou výberového predmetu (kategória „C“), ktorý je vypísaný na našom Ústave aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Predmet si môžete zapísať rovnako, ako si v kreditovom systéme môžete zapísať akýkoľvek iný predmet v rámci univerzity. Dôležité však je, ako je zostavený váš študijný program, to sa na rôznych odboroch líši. Ak je študijný program zostavený výlučne z povinných („A“) a povinne voliteľných („B“) predmetov, tak výberové predmety („C“) nepotrebujete. Na prevažnej väčšine odborov potrebujete počas štúdia získať istý počet kreditov za výberové („C“) predmety (u nás je to napríklad 6 kreditov, teda dve výberovky) za celé štúdium. Výberovky si môžete vybrať buď z predmetov na vašej katedre, na vašom ústave, na vašej fakulte, či na úplne inej fakulte UK na základe zmluvy o štúdiu.
Chcem tie kredity - ako na to?
Zapíšte si do zimného semestra tento predmet - podľa toho, či budete na bakalárskom alebo magisterskom štúdiu:


Bakalári: Praktikum environmentálneho vzdelávania (FSEV.ÚAP/1-UAP-
980/19)
Magistri: Praktikum environmentálneho vzdelávania – supervízia
(FSEV.ÚAP/2-UAP-730/19)


Ale ja som z inej fakulty, nie zo FSEV!
Väčšinou stačí vyplniť "Zmluvu o štúdiu", ktorá vám umožní zapísať si predmet
z inej fakulty UK, a môžete si predmet zapísať. Naša fakulta má vzor zmluvy -> TU

Niečo podobné by mala mať každá fakulta na
svojom webe. Alebo sa spýtajte na vašom študijnom oddelení. Tam vám povedia aj to, kto tieto zmluvy podpisuje za vašu fakultu. Na našej fakulte je kontaktom vedúca študijného oddelenia

Mgr. Veronika Segešová, tel.: +421 2 206 69 810, e-mail: veronika.segesova@fses.uniba.sk.

Ak ste z našej fakulty (FSEV), žiadne zmluvy neriešite, rovno si predmety zapíšte v AISe.


Čo je podmienkou získania hodnotenia?

Na predmety nemusíte chodiť. Ak ste absolvovali projekt ECOmenius na festivale Pohoda na akejkoľvek pozícii, tak máte podmienku dochádzky splnenú. Akurát musíte ešte vypracovať záverečnú reflexiu na tému „sumarizácia svojej skúsenosti a načrtnutie možných oblastí využitia získaných poznatkov a spôsobilostí na svojej fakulte či v iných oblastiach s cieľom zlepšiť nakladanie s odpadom”. Povedané ľudskou rečou, napíšte nám niekoľko viet o tom, čo ste sa naučili a ako to viete využiť v ďalšom živote, v rozsahu maximálne jednej strany.

Reflexia nemusí mať žiadnu formu ani odkazy na literatúru.

Reflexiu pošlite mailom Mgr. Jurajovi Petríkovi,
koordinátorovi projektu (juraj.petrik@fses.uniba.sk), do predmetu mailu prosím napíšte „ECOmenius - Priezvisko - Reflexia“.


Dokedy to všetko treba?Zmluvy treba vybaviť, kým bude otvorený AIS, potom si už nebudete môcť predmet zapísať! Takže by ste nám ich mali doručiť najneskôr do konca septembra, nech je dosť času na podpis a doručenie späť na študijné oddelenie vašej fakulty. Reflexie posielajte Jurajovi do začiatku skúškového obdobia (tj. do konca roka), ale radšej to urobte hneď teraz, nech máte pokoj a nezabudnete na to.


Mám ďalšie otázky!
Otázky týkajúce sa vášho študijného programu (koľko akých kreditov za čo) adresujte prosím vášmu študijnému poradcovi/poradkyni (väčšinou to je niekto z prednášajúcich z vašej katedry či ústavu). Otázky týkajúce sa postupu pri podpise zmluvy na vašej fakulte adresujte vášmu študijnému oddeleniu - študijnej referentke/referentovi.Mne môžete adresovať všeobecné otázky týkajúce sa projektu, prípadne napísať svoje zážitky, alebo dať spätnú väzbu, čo sa vám páčilo a čo by ste budúci rok urobili inak. Kontakt: Rado Masaryk, masaryk1@uniba.sk. Vďaka všetkým, ktorí ste sa zapojili! Rado

Chcem poslať anonymnú spätnú väzbu!
Prosím, urobte tak na TOMTO ODKAZE, veľmi nám pomôžete

Unfortunately, due to language, legislative and logistics reasons we are unable to register foreign volunteers. We can only accept volunteers of Slovak or Czech nationality. Thank you for your understanding.