Pohoda Festival 2024 ECOmenius

REGISTRACIA NA ROCNIK 2024 JE UZ UZATVORENA

Čo je ECOmenius?

Táto stránka slúži na registráciu ľudí, ktorí majú záujem byť ECOMENIUS dobrovoľníkmi na festivale Pohoda 2024. Ako ECOMENIUS dobrovoľník budeš súčasťou Pohody 10.07.2024 - 14.07.2024. Pre klasické dobrovoľníctvo navštív https://volunteers.pohodafestival.sk/ 

Festival Pohoda je známy svojim aktívnym prístupom k zníženiu záťaže na životné prostredie. V rámci ekológie sa snaží prinášať inovatívne riešenia, medzi ktoré patrí aj projekt ECOmenius.

ECOmenius funguje v spolupráci s Univerzitou Komenského, ktorá zastrešuje nábor dobrovoľníkov, starajúcich sa o správne triedenie odpadu. Tímy dobrovoľníkov tak zvyšujú povedomie o recyklácií medzi návštevníkmi.

V prípade záujmu, sa dá na tejto stránke, tiež registrovať na konkrétnu pozíciu.
O iných formách dobrovoľníctva sa dozvieš na https://volunteers.pohodafestival.sk/

Takto sme sa mali v roku 2018, fotky z posledných ročníkov nájdeš TU  :)

What is ECOmenius?

The Pohoda festival is known for its proactive approach to reducing environmental impact. As part of its ecological efforts, it strives to bring innovative solutions, including the ECOmenius project.

ECOmenius operates in collaboration with the Comenius University, which oversees the recruitment of volunteers responsible for proper waste sorting. Volunteer teams thus raise awareness about recycling among the visitors.

If you are interested, you can also register for a specific position on this website. You can learn about other forms of volunteering at https://volunteers.pohodafestival.sk/