V roku 2021 bude 5 jednodňových festivalov, môžem sa teda ako dobrovoľník prihlásiť na viac dní?
Je možné sa prihlásiť aj na viac festivalových dní. Avšak ďalší z pomedzi voľných termínov si môžete vybrať až po zaplatení zálohy a registrácií. 

Možem ísť na festival ako separátor, ak budem mať v júli alebo v auguste
18 rokov?

V deň nástupu na festival musí mať dobrovoľník minimálne 18 rokov. Výnimky sa neudeľujú.

Musím platiť zálohu 69 eur? 
Po skúsenostiach z minulých ročníkov to vnímame ako nevyhnutnú vec, potrebnú na akúsi zábezpeku toho, že dobrovoľník naozaj do služby nastúpi a že bude zodpovedný. Ak budete dodržiavať podmienky, nemusíte sa báť, že vám záloha nebude vrátená. Hodnota zálohy sa cca rovná hodnote 3-dňovej  1 dňovej permanentky na festival Pohoda 2021. V prípade vážneho porušenia pravidiel (alkohol v službe, nenastúpenie do smeny) záloha vrátená nebude, dobrovoľníkovi bude odňatý festivalový náramok a bude vyvedený z areálu.

Dokedy najneskôr musím zaplatiť zálohu 90 eur?
Ideálne čím skôr, najneskôr do 26.6.;  pretože až po zaplatení zálohy je registrácie dokončená a rátame s Tebou. Ak by sa prihlásilo veľmi veľa separátorov a budeme mať naplnené počty, tak zastavíme možnosť platenia záloh, a tým pádom budeme brať len tých, ktorí už zaplatili. Každopádne o tom budeme priebežne informovať tu na webe a aj na našom Facebooku. 

Čo v prípade, ak zaplatím zálohu a festivalu sa nebudem môcť zúčastniť?
V prípade, že dobrovoľník nenastúpi na festival, žiadosti o vrátenie zálohy budeme posudzovať individuálne a jediným akceptovateľným dôvodom na vrátenie zálohy budú zdravotné problémy (na základe lekárskeho potvrdenia). Ďalšou možnosťou je nájsť si za seba náhradníka. Zaplatená záloha bude vrátaná na ten istý účet, z ktorého bola uhradená. Na jej vrátenie sa vzťahujú tie isté podmienky, aké sú uvedené vyššie. 

Dokedy je možné registrovať sa na festival ako dobrovoľník?
Registráciu uzatvárame v 1.07.2021.

Je úplný zákaz pitia alkoholu počas celého festivalu?
Ak si po službe dáš pivo alebo dve – a do služby nastúpiš načas a triezvy – tak s tým nikto nemá problém. V zásade to nechávame na vašej individuálnej zodpovednosti.
Pri nástupe do služby a počas celej služby však nemôžeš byť pod vplyvom alkoholu (pozor aj na zostatkový alkohol!). Máme testery na alkohol a námatkovo ich používame počas celého festivalu. Omamné a návykové látky sú na festivale zakázané aj mimo služby.

Ak ideme viacerí ako separátori (priateľka, súrodenci), môžeme mať rovnaké smeny?
Na 99,9 % tejto požiadavke vyhovieť vieme. Doteraz sa nám ešte nestalo, že by sme túto prosbu/požiadavku nevedeli splniť.

Ako fungujú smeny? Môžem odrobiť naraz 24 hodín a potom mať stále voľno? Ako mi zaručíte, že uvidím svoju obľúbenú kapelu?
Výber a delenie smien je jednou z najťažších vecí, ktoré nás ako zodpovedných ľudí za dobrovoľníkov na Pohode čakajú :) Smeny sú rozdelené na 3 (A,B,C) pravidelne – čiže každý dobrovoľník odrobí rovnaký počet hodín. Časy jednotlivých častí smien sú nastavené tak, aby sa nestalo, že napr. smena A bude stále ťahať ranné služby a smena B stále večerné. Časy striedania smien a možnosť výberu smeny budú zverejnené v priebehu júna. 

Ako si môžem vybrať konkrétnu smenu?
cca 2.7.+++ bude chodiť inštruktážny mail s informáciami na výber zmien a FINAL INFO pred festivalom. 

Aké sú pozície separátorov?
Ide o viac pozícií, viac informácií o nej v Základných informáciách.

Ako je to s parkovaním separátorov, ktorí prídu autom?
Každý separátor, ktorý príde autom, má možnosť parkovať na festivale ZDARMA. Dostaneš klasickú parking nálepku a zaparkuješ si auto na veľkom parkovisku (tým pádom sa autom móžeš hýbať celý festival, ale nemáš ho pri volunteer campe). Priamo pri volunteer campe sa nebude dať parkovať.

Čo si mám so sebou priniesť na festival?
Určite si prines stan, spacák, karimatku, opaľovací krém!, pokrývku hlavy, teplé oblečenie na nočné smeny (občas je FAKT ZIMA), jedlo a pitie na stredu. 

Kedy musím prísť na festival?
Príchod všetkých dobrovoľníkov do Trenčína je v ráno najneskôr do 9:00 v daný festivalový deň, na ktorý si sa registroval/a

Kedy sa odchádza z festivalu?
Posledná zmena odchádza na ďalší festivalový deň ráno.