Môžem ísť na festival ako separátor, keď nemám ešte 18 rokov?

V deň nástupu na festival musí mať dobrovoľník minimálne 18 rokov. Výnimky sa neudeľujú.

Musím platiť zálohu 109 eur? 

Po skúsenostiach z minulých ročníkov to vnímame ako nevyhnutnú vec, potrebnú na akúsi zábezpeku toho, že dobrovoľník naozaj do služby nastúpi a že bude zodpovedný. Ak budete dodržiavať podmienky, nemusíte sa báť, že vám záloha nebude vrátená. Hodnota zálohy sa cca rovná hodnote 3-dňovej na festival Pohoda 2021. V prípade vážneho porušenia pravidiel (alkohol v službe, nenastúpenie do smeny) záloha vrátená nebude, dobrovoľníkovi bude odňatý festivalový náramok a bude vyvedený z areálu.

Dokedy najneskôr musím zaplatiť zálohu 109 eur?

Ideálne čím skôr, najneskôr do skončenia registrácie (24.6.2022 do 24:00).;  pretože až po zaplatení zálohy je registrácie dokončená a rátame s Tebou. Ak by sa prihlásilo veľmi veľa separátorov a budeme mať naplnené počty, tak zastavíme možnosť platenia záloh, a tým pádom budeme brať len tých, ktorí už zaplatili. Každopádne o tom budeme priebežne informovať tu na webe a aj na našom Facebooku.

Čo v prípade, ak zaplatím zálohu a festivalu sa nebudem môcť zúčastniť?

V prípade, že dobrovoľník nenastúpi na festival, žiadosti o vrátenie zálohy budeme posudzovať individuálne a jediným akceptovateľným dôvodom na vrátenie zálohy budú zdravotné problémy (na základe lekárskeho potvrdenia). Ďalšou možnosťou je nájsť si za seba náhradníka. Zaplatená záloha bude vrátaná na ten istý účet, z ktorého bola uhradená. Na jej vrátenie sa vzťahujú tie isté podmienky, aké sú uvedené vyššie.

Dokedy je možné registrovať sa na festival ako dobrovoľník?

Registráciu uzatvárame v 24.6.2022 o 24:00.

Platí úplný zákaz pitia alkoholu počas celého festivalu?

Dobrovoľník musí byť triezvy pri príchode na službu a počas nej. Konzumácia alkoholu mimo službu je povolená, odporúčame však byť striedmy, aby sa dobrovoľník vyhol zvyškovému alkoholu pri príchode na službu a iným neblahým dôsledkom spojených s nadmernou konzumáciou alkoholu.

V prípade podozrenie porušenia tohto pravidla, vykonáme kontrolu na zistenie množstva alkoholu v dychu. Omamné a návykové látky sú na festivale zakázané aj mimo služby.

Ak ideme viacerí ako separátori (priateľka, súrodenci), môžeme mať rovnaké smeny?

Na 99,9 % tejto požiadavke vyhovieť vieme. Doteraz sa nám ešte nestalo, že by sme túto prosbu/požiadavku nevedeli splniť.

Ako fungujú smeny? Môžem odrobiť naraz 24 hodín a potom mať stále voľno? Ako mi zaručíte, že uvidím svoju obľúbenú kapelu?

Výber a delenie smien je jednou z najťažších vecí, ktoré nás ako zodpovedných ľudí za dobrovoľníkov na Pohode čakajú :) Smeny sú rozdelené na 3 (A,B,C) pravidelne – čiže každý dobrovoľník odrobí rovnaký počet hodín. Časy jednotlivých častí smien sú nastavené tak, aby sa nestalo, že napr. smena A bude stále ťahať ranné služby a smena B stále večerné. Časy striedania smien a možnosť výberu smeny budú zverejnené v priebehu júna.

Kedy sa dozviem kedy mám smenu?

Cca 1.7. Bude rozposlaný inštruktážny mail s informáciami na výber zmien a FINAL INFO pred festivalom.

Ako je to s parkovaním separátorov, ktorí prídu autom?

Každý separátor, ktorý príde autom, má možnosť parkovať na festivale zdarma. Dostaneš klasickú parking nálepku a zaparkuješ si auto na veľkom parkovisku (tým pádom sa autom móžeš hýbať celý festival, ale nemáš ho pri volunteer campe). Priamo pri volunteer campe sa nebude dať parkovať.

Čo si mám so sebou priniesť na festival?

Určite si prines stan, spacák, karimatku, opaľovací krém, teplé oblečenie na nočné smeny (nepodceniť, niekedy vie byť aj v lete zima), jedlo a pitie na stredu.

Kedy musím prísť na festival?

Príchod všetkých dobrovoľníkov do Trenčína je v deň pred začiatkom festivalu (6.7.2022) najneskôr do 18:00.

Kedy sa odchádza z festivalu?

Z festivalu je možné odísť po odpracovaní poslednej smeny, najneskôr však v deň skončenia festivalu (nedeľa 10.7.2022) o 12:00.

V akom režime z pohľadu protipandemických opatrení bude festival fungovať? 

Nevieme. Sledujeme vývoj a budeme informovať o prípadných obmedzeniach, sme ale optimistickí. 

Nie som očkovaná/ý, neprekonala som covid - ak bude festival v režime OP či OP+, môžem sa ho zúčastniť ako dobrovoľník?

Ak by prišlo k takémuto obmedzeniu, budeme Ťa o tom informovať. V prípade že by si sa festivalu nemohol zúčastniť z tohto dôvodu, záloha Ti bude vrátená.

Každopádne, aj v prípade režimu OP, OP+ (ktorý nepredpokladáme), umožníme vstup tým neočkovaným ľuďom, ktorí majú medicínske potvrdené dôvody nemožnosti sa očkovať, tak ako ich definujú príslušné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR.

Bude sa dať na festivale kempovať?

Očakávame, že áno.

Aké typy opatrení predpokladáte?

Predpokladáme zvýšené nároky na hygienu, obmedzenia kapacity v uzavretých priestoroch. Všetky predpokladané opatrenia považujeme za zvládnuteľné a také, ktoré nám nezabránia uskotočniť festival v plnej tradičnej verzii.

Konzultujete prípravy s odborníkmi?

Áno, ako v roku 2020, či 2021, sme v kontakte s najlepšími expertkami a expertmi na Slovensku. Ďakujeme paniam Krištúfkovej, Štefkovičovej, Bražinovej a Richardovi Kollárovi za konzultácie.